ADR-koolitus

ADR- koolitus ehk ohtlike veoste koolitus

ADR-koolitusel lähtub Roolikool kehtivatest seadustest ja määrustest ning meie koolitajate suurest ja mitmekülgsest kogemusest. Usume, et meie ADR-koolitusel pole kerge tukkuma jääda, sest meil esitatakse teavet nii, et juttu on huvitav kuulata ja selle kasulikust on kerge mõista.

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolituse nõuded on sätestatud

EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on 30.6.2009 tunnistanud Roolikooli ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolitusasutusena.

Roolikooli ADR-koolituse hinna sisse kuulub ka mahukas õppematerjal (ca 50 lk), millest on kasu ka pärast koolitust ja eksamit.

ADR-põhikoolitus on vajalik neile, kellel pole kehtivat ADR-tunnistust (adr-tunnistust kas pole kunagi olnud või see on aegnud)

ADR-täiendkoolitus on vajalik juhul, kui soovite pikendada oma kehtivat ADR-tunnistust, mis peab kehtima veel eksamipäeval.

ADR-paakautokoolitus on lisakoolitus autojuhile, kes veab ohtlikke aineid paakautoga.

Eritellimusel pakkume ka

  • ADR-lõhkeainekoolitust ja
  • ADR-radioaktiivsete ainete koolitust