Eksam ja tunnistus

Eksam toimub vahetult peale koolitust. Eksami edukalt sooritanutele väljastame koolitustunnistuse, millega tuleb põõrduda Maanteeameti Liiklusregistri poole kutsetunnistuse saamiseks. Kutsetunnistuse saamiseks on lisaks vajalik kehtiv tervisetõend ning riigilõivu maksmine.