ADR-koolitus

ADR- koolitus ehk ohtlike veoste koolitus

ADR-koolitusel lähtub Roolikool kehtivatest seadustest ja määrustest ning meie koolitajate suurest ja mitmekülgsest kogemusest. Usume, et meie ADR-koolitusel pole kerge tukkuma jääda, sest meil esitatakse teavet nii, et juttu on huvitav kuulata ja selle kasulikust on kerge mõista.

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolituse nõuded on sätestatud Teede- ja Sideministri 14.12.2001 määrusega nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri“ ja 06.06.2013 määrusega nr 37 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava. EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on 30.6.2009 tunnistanud Roolikooli ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolitusasutusena.

Roolikooli ADR-koolituse hinna sisse kuulub ka mahukas õppematerjal (ca 50 lk), millest on kasu ka pärast koolitust ja eksamit.

ADR-põhikoolitus on vajalik neile, kellel pole kehtivat ADR-tunnistust (adr-tunnistust kas pole kunagi olnud või see on aegnud)

ADR-täiendkoolitus on vajalik juhul, kui soovite pikendada oma kehtivat ADR-tunnistust, mis peab kehtima veel eksamipäeval.

ADR-paakautokoolitus on lisakoolitus autojuhile, kes veab ohtlikke aineid paakautoga.

Eritellimusel pakkume ka

  • ADR-lõhkeainekoolitust ja
  • ADR-radioaktiivsete ainete koolitust

35-H Täiendkoolitus

Kontakt

Narva mnt. 5, 10117 Tallinn
Tel.: +372 682 5779 või +372 56 900 030
E-mail: regi@roolikool.ee