35-H Täiendkoolitus

Veoauto- ja bussijuhtide täiendkoolitus põhineb veoauto- ja bussijuhtide täiendkoolituse riiklikul õppekaval (vt Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määrus nr 87) ja  meie transpordalase kogemusega koolitajad suudavad käsitletavaid teemasid praktilise tööga oskuslikult seostada. Täiend- voi ametikoolituse läbimine on kohustuslik tasulist teenust osutavale auto- või bussijuhile.

Bussi- ja veoautojuhi ametikoolitust on kolme liiki:

 • Veoauto- või bussijuhi  täiendkoolitus tuleb veoautojuhtidel läbida enne olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppu. Selle koolituse saavad läbida ka vastava kategooria mootorsõiduki juhid, kelle juhistaaž on üle kahe aasta. Koolituse maht on
 • 35 a. tundi ühe veoliigi puhul (lühim kestvus 4 päeva) ja
 • 43 a. tundi kahe veoliigi puhul (lühim kestvus 5 päeva)
 • Kiirendatud ametikoolitus mahus 70 tundi saavad läbida juhid, kellel on juba vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Koolituse minimaalne ajaline kestvus on kaks nädalat.
 • Ametikoolitus, mille maht on 135 tundi,  läbitakse vastava kategooria juhtimisõiguse omandamise ajal.

Veoauto- või bussijuhi  täiendkoolitus käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Tööõiguse alused (lektorid Elis Prangli)
 • Töökeskkond ja liiklusohutus (lektorid Andrei Naan)
 • Teenindus-ja suhtlemispsühholoogia (lektorid Timo Korhonen, Inna Gorislovskaja)
 • Sõiduki tundmine ja käsitsemine (lektor Sven Andresen)
 • Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused (lektor Sven Andresen)
 • Autovedude korraldus (logistika) (lektor Sven Andresen, Andrei Naan)
 • Sõitjateveo korraldus (lektor Sven Andresen)
 • Kindlustused (lektor Andres Rebane)
 • Autojuhi vastutus (lektor Elis Prangli)
 • Lektorite kohta täpsemalt: VAATA SIIT või selle lehekülje lõppu!

Veoautojuhi ametikoolitust viime läbi kahes variandis: kiirendatud ametikoolitusena ja täiendõppe koolitusena. Koolitus lõpeb eksamiga koolitaja juures ning selle tulemuste alusel väljastab Maanteeameti liiklusregister ametikoolituse tunnistuse.

Võime korraldada koolituse teile sobivas linnas või isegi teie ettevõttes.

Roolikoolis oskuseid ja kogemusi jagavad oma ala tunnustatud tegijad:

 • Sven Andresen, tehniline kõrgharidus, suur koolitamise kogemus, praktiline töökogemus transpordi valdkonnas
  • insener-mehhaanik, magister (Moskva Auto ja Teede Instituut 1982)
  • füüsika eriala (Tartu Riiklik Ülikool 1978)
  • praktiline kogemus: 1982-2009 (nt. AS Sebe 2005-2009)
  • Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud alates 2009
  • Roolikool OÜ alates 2002 (sõitjateveo korraldus, sõiduki tundmine ja käsitsemine, klienditeenindus, säästlik sõit jne.)
 • Elis Prangli (juriidiline kõrgharidus, transpordivaldkonna kogemus, koolitamise kogemus)
  • jurist (Tartu Ülikool 2006)
  • jurist-juhiabi Mootor Grupp AS 2005-2009, alates september 2012 jurist Ernst & Young Baltic AS
  • Roolikool OÜ alates 2009 (nt. tööõiguse alused, teenindus- ja suhtlemispsüholoogia, klienditeenindus, autojuhi vastutus)
 • Inna Gorislavskaja (kõrgharidus, pikkaajaline bussi- ja autojuhtide koolitamise kogemus)
  • psühholoog, magister (Akadeemia Nord, 2009)
  • MP Training International tegevjuht ja treener-konsultant alates 2004
  • Roolikool OÜ alates 2003 (teenindus- ja suhtlemispsühholoogia, klienditeenindus jne.
 • Andres Rebane (juriidiline kõrgharidus, pikk kindlustamisega seotud töökogemus)
  • Tartu Ülikooli õigusteaduskond 1989
  • Töökogemus kindlustuse valdkonnas alates aastast 1995: LEKS Kindlustuse AS, BICO-LEKS Kindlustuse AS, Ergo Kindlustuse AS (praegune töö)
  • Roolikool OÜ alates 2006
 • Timo Korhonen (kõrgharidus, logistikateenuste ostmise ja logistika planeerimise kogemus alates 1998, logistikaerialased koolitused alates 2008)
  • Helsingi Ülikooli põllumajandus-metsandusteaduskond 1994
  • logistikateenuste ostmise ja planeerimise rahvusvaheline kogemus alates 1998-2008 (Saaristomeren Kala Oy, Heinon Tukku Oy, Satotukku Oy)
  • Roolikool OÜ koolitaja, juhatuse liige ja osanik aastast 2008 (klienditeenindus, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia, ADR)
Lisateavet meie koolitajate kohta anname meeleldi – tel. 682 5779 / 56 900 030 või e-mail timo@roolikool.ee .