Uus autoveoseadus: MUUDATUSI ADR-koolitustes

Written by timo. Posted in Uncategorized

01.06.2018 jõustub uus autoveoseadus ja sellest tulenevalt ka uus ADR määrus.

 Suurim muudatus ADR-koolituste suhtes: nimelt saab alates 01.06.2018 e-teeninduses märkida ka seda, kas isik on läbinud täienduskoolituse ka ADR tunnistusel olevate erikoolituste osas.

01.06.2018 alates on vaja sooritada ka erikoolituste täiendkoolitused selleks, et vastavad õigused säiliksid ka uuel tunnistusel, ehk siis

- paakautotunnistuse pikendamiseks on vaja läbida ka ADR-paakautotäiendkoolitus

- ADR-lõhkeainetunnistuse pikendamiseks on vaja läbida ka ADR-lõhkeainetäiendkoolitus

- ADR-radioaktiivsete ainete tunnistuse pikendamiseks on vaja läbida ka ADR-radioaktiivsete ainete täiendkoolitus.

Kui autojuht eelnimetatud täiendkoolitusi ei tee, siis uuel tunnistusel erikoolituse klassid kaovad ära. Erikoolituste täienduskoolituste kohta hakkab olema eraldi eksamid olema (10 küsimust ja 6 peab õiget olema) ehk enam ei ole ühte täienduskoolituse eksamit. 

01.06.2018 jõustub uus autoveoseadus ja sellest tulenevalt ka uus ADR määrus.

Tervitades

ROOLIKOOL

Timo Korhonen, tel. 56 900 030

35-H Täiendkoolitus

Kontakt

Narva mnt. 5, 10117 Tallinn
Tel.: +372 682 5779 või +372 56 900 030
E-mail: regi@roolikool.ee